Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Stor hornugle

Latin: Bubo bubo

Engelsk: Eagle owl

Vidste du…?

Tidligere var stor hornugle meget eftertragtet af mennesker. Ungerne blev fanget og opdrættet til såkaldte kragefugle. De lokkede krager til, hvilket gjorde det lettere for jægerne at skyde dem.

Beskyttelse og regulering

Udbredelse

Tyske udsætninger af stor hornugle fra opdræt har resulteret i, at arten, der ellers uddøde i Danmark i slutningen af 1800-tallet, nu er genindvandret hertil. Ynglebestanden udgør ca. 30 par, alle i Jylland.

Levevis

I Danmark yngler stor hornugle ofte i grusgrave nær skov, og fuglene synes ikke at stille store krav til yngleområdet. Reden placeres oftest på jorden, men til tider bruges gamle rovfuglereder.

Uglerne lever af fugle og pattedyr, især ringduer, kraver, pindsvin og brune rotter.

Det er dog vigtigt, at der er ro omkring reden i yngletiden.

Hvad kan hjælpe stor hornugle?

Det vigtigste krav til levestedet synes af være ro omkring reden. Man kan derfor hjælpe arten ved at undlade at færdes inden for en afstand af 200 meter fra reden fra første februar til juli.

Hvis du vil vide mere: