Bævere i Danmark

Bæverne trives og formerer sig

Nu mere end 8 år efter udsætningen af 18 bævere på Klosterheden skovdistrikt er det tydeligt, at bæverne trives og har fundet sig til rette i de nye omgivelser.
Det bedste tegn på, at bæverne trives, er, at vi hvert år har set adskillige unger. Bævertællingen i 2007 viste, at der er født mindst 13 unger sidste sommer. Bæverbestanden skønnes derfor på nuværende tidspunkt at være på mindst 89 individer. Styrelsen vurderer, at det reelle antal bævere efter alt at dømme er noget højere, nemlig omkring 100.

Filmklip med bæveren

Bæver i Klosterheden

Se videoklip i wmv-format (20 mb)

Bæverne fælder træer, bygger dæmninger og nye hytter at bo i. Og de har med deres aktiviteter skabt en dynamik i den vestjyske natur og nye levesteder for mange insekter, frøer og fugle.

DMU har undersøgt bæverne og deres påvirkning af naturen og fundet af, at bæverne har givet en større biologisk mangfoldighed i området.
Bævernes arbejde kan tydeligt ses i landskabet
Og så er bæverne en publikumssucces; besøgende strømmer til Klosterheden for at få en spændende naturoplevelse. Vi arrangerer mange bæverture for at imødekomme efterspørgslen, og der tilbydes bæverture efter et særligt koncept ”bæver på business class” med overnatning i udendørs shelter, krondyrbøffer på bål, og bæverobservation fra særlige udsigtsplatforme. Det er en ekstra stor oplevelse for deltagerne og med næsten 100% garanti for at se bæverne.

Vi har mere end svært ved at følge med efterspørgslen – interessen for guidede ture til ”Bæverland” er enorm.

Har du problemer med bæverne, er du velkommen til at kontakte:

  • Naturstyrelsen – Vestjylland
    Gl Landevej 35
    7620 Lemvig
    tlf. nr.: 97 81 00 33
    e-mail: