Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

National naturbeskyttelse

Den vigtigste måde at beskytte naturen på er ved at beskytte naturområderne. Når man beskytter naturområderne, beskytter man også alle dyre- og plantearterne, landskabet og vores muligheder for at nyde naturen.

De vigtigste midler til at beskytte naturen med er område- og artsbeskyttelse, naturpleje, naturgenopretning, planlægning, overvågning, fredning, beskyttelseslinjer, aftaler, tilskud og oplysning. Naturbeskyttelsen skal ske med udgangspunkt i de EU-direktiver og internationale aftaler, som Danmark er forpligtet af.

Her kan du læse mere om de redskaber, som Naturstyrelsen bruger til at beskytte naturen:

Beskyttelse af §3-naturtyper

Fredninger

Natura 2000

Bygge- og Beskyttelseslinjer

International naturbeskyttelse

National plan for artsforvaltning

Danmark skal have en national plan for artsforvaltning. Planen skal styrke Naturstyrelsens indsats for bl.a. sjældne og truede plante- og dyrearter i Danmark og være med til at give større mangfoldighed i den danske natur.