Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

133 Gribskov, Esrum Sø, Esrum Å og Snævret Skov

Lille Gribsø Fotograf: Mogens Holmen, Naturstyrelsen – Roskilde

Natura 2000-området ligger i morænelandskabet nord for Hillerød. Det er naturmæssigt meget rigt og varieret, og det indeholder et stort, sammenhængende naturareal med landets fjerdestørste skov og næststørste sø.

Gribskovs højderygge og stedvis magre jordbund er grundlag for en meget varieret skov af både nåle- og løvskov. Skovområdet indeholder også en del mindre søer foruden mange små og større åbne arealer med især moser. I Natura 2000-områdets kanter indgår åbent landskab med åer og ofte mere næringsrige moser og søer. I Esrum Sø findes et rigt fugleliv i bl.a. Møllekrogen mod syd. Både den og Gribskov har meget stor rekreativ betydning.

Natura 2000-området udgør en central del af den foreslåede nationalpark Kongernes Nordsjælland.

Områdets samlede areal er på ca. 7.400 ha, hvoraf det meste er statsejet. Selve Esrum Sø udgør ca. 1.730 ha

Dokumenter
Resume af planen
Planen
Rettelsesblad
Bilag 2 – opsummering og mulige virkemidler
Bilag 4 - miljørapport ( SMV )
Høringsnotat for planen
Basisanalyse , natur
Basisanalyse , skov 117
Basisanalyse , Skov 190
Basisanalyse , tillæg