LIFE Helnæs

Et LIFE+ projekt fra 2010

English version

Naturstyrelsen

Naturstyrelsen – Fyn har pr. 1. januar 2010 fået ansvar for at gennemføre et større naturgenopretningsprojekt på Helnæs. Projektet omfatter Natura 2000 området i forbindelse med Bobakkerne og Helnæs Made .

Projektet betyder, at den sjældne orkide mygblomsten går nu bedre tider i møde. Det samme gælder truede padder som strandtudser og store vandsalamandre . Samtidig vil der blive gjort en ekstra indsats for truede og sjældne naturtyper som ferske enge, moser og overdr click here ev.

Projektet støttes af EU programmet LIFE+. Budgettet er på ca. 18 mio. kroner, hvor EU støtter med 50%. Projektet løber over en 4-årig periode fra 2010 til og med 2013.

Projektet gennemføres i samarbejde med private lodsejere og omfatter 210 ha.

For flere oplysninger om projektet kontakt projektleder og biolog Annita Svendsen på telefon 63101341 eller e-mail .

Beskrivelse af projektet

Staus for projektet

Projektdokumenter

Kontakt

Naturstyrelsen Fyn
Tlf.: 72 54 33 00
E-mail:

Projektleder: Biolog Annita Svendsen 
Direkte tlf. 72 54 35 44
E-mail: 

LIFE Helnæs

Samarbejdspartnere