Naturkræfter

Naturkræfter er et anderledes rehabiliteringsforløb for mænd med kræft, som ellers er en gruppe, der er svær at rekruttere til andre rehabiliteringstilbud. Projektet er et forløb over 12 uger, hvor kræftramte mænd kommer to gange om ugen til et rehabiliteringstilbud i skoven, og derigennem får både fysisk træning, netværk og øvrige sideeffekter, såsom sanseindtryk, dyre- og naturoplevelser, der kommer af at opholde sig i naturen. Naturnære aktiviteter bruges som løftestang for øget sundhed og livskvalitet. Naturen som læringsrum og ramme skaber et solidt fundament for de deltagende borgeres øgede sundhed, stabilitet i hverdagen, samt tiltro til egne evner, formåen og selvværd.


Ansøger for projektet: Silkeborg Kommune
Kontaktperson: Gitte Haaning
Tidsperiode: projektet forventes afsluttet 31. december 2015
Deltager i partnerskabet:

  • Silkeborg Kommune, Sundhedshuset
  • Naturstyrelsen
  • Kræftens Bekæmpelse 
  • Selvhjælp Silkeborg
  • Mandecentret
  • Bag Krigens Ansigter

Projektets samlede udgifter: 314.700 kr.
Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 42.700 kr.
Frivillige arbejdstimer: 452