Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Det overordnede formål med ordningen er at give de udviklingshæmmede konkrete og meningsfulde arbejdsopgaver i trygge rammer og derved opbygge selvværd og sikre et meningsfuldt indhold i dagligdagen.

Skovhjælpere

Rundt om i landet har Naturstyrelsen oprettet arbejdspladser til voksne udviklingshæmmede borgere. Her bliver de udviklingshæmmede tilbudt meningsfulde arbejdsopgaver i trygge rammer. Det er med til at give selvværd og indhold i dagligdagen.

Få skovhjælpere i din kommune

Vil I gerne have en skovhjælperordning i jeres kommune, så kontakt Naturstyrelsens lokale enhed i jeres område.

Naturstyrelsens lokale enheder 

Som kommune står I for organisering og finansiering af de nødvendige aktiviteter som fx transport til og fra arbejdssted, arbejdshold, ansættelse af daglig leder, institutionstilsyn mv.

Hvad laver en skovhjælper?

Typiske arbejdsopgaver for skovhjælpere:

  • oprydning og renholdelse på rastepladser, bålpladser, lejrpladser og skovlegepladser
  • forsyning af folderkasser med foldere
  • forsyning af bålpladser med brænde
  • lettere arbejde i skoven

Mød skovhjæperne


Baggrund

Skovhjælpere er voksne udviklingshæmmede, som udfører opgaver på Naturstyrelsens arealer. Målet er at give de udviklingshæmmede større livskvalitet gennem fysiske aktiviteter og servicering af publikum. Det bærende princip er, at den enkelte skovhjælper får arbejdsopgaver, der passer til vedkommende, giver trygge rammer og skaber respekt for indsatsen. 

Naturstyrelsen stiller gratis arealer og evt. også bygninger til rådighed, foreslår opgaver, hjælper med forslag til udførelse mv. Kommunerne har det lovgivningsmæssige ansvar inden for serviceloven og står for organisering og finansiering af nødvendige aktiviteter som fx transport til/fra arbejdssted, arbejdshold, ansættelse af daglig leder, institutionstilsyn mv. Projekterne organiseres typisk fra et mødested/værested, hvor skovhjælperne mødes eller bliver kørt samlet til, eller opgaverne løses af et ”flyvende korps” af skovhjælpere. 

Der har vist sig at være tre vindere i skovhjælperordningen: skovhjælperen selv, de pårørende til skovhjælperen og samfundet, fx borgere som får en oplevelse, de ellers ikke kunne få.

Kontakt: Lars Bendix Poulsen, tlf. 72 54 23 11,