Udleje af jagt i statsskovene

Naturstyrelsen udlejer mange af statens arealer til jagt. Det kan foregå på følgende måde:

 • Udleje til et konsortium
 • Udleje til en jagtforening
 • Udleje til en gruppe af jægere

En jagtlejekontrakt løber typisk i fem år med mulighed for forlængelse i yderligere fem år. Herefter skal jagten udbydes i offentligt udbud.

Udbuddene sker oftest i årets første kvartal, og de annonceres på hjemmesiden.

Jagttrykket reguleres via begrænsning af aktivitet og afskydning under hensyntagen til, at det drejer sig om statsarealer med særlige forpligtigelser overfor natur, vildt og skovgæster med videre.

I perioden fra offentliggørelsen og frem til tilbudsfristen vil alle jagtlejemål være annonceret på denne side.

Jagtudlejen administreres af styrelsens lokale enheder, hvorfra udbudsmateriale også kan rekvireres.

11 af Naturstyrelsen lokale enheder har nedenstående jagtlejemål i udbud i 2018. Udbudsmaterialet er klar sidst i februar, og vil kunne findes via denne side. Der er forhandlinger i gang omkring forlængelse af indgåede lejemål, og afhlængigt af udfaldet af disse, kommer der måske flere araealer på nedenstående liste.

Naturstyrelsen Vendsyssel

 • Uggerby Klitplantage (ca. 817 ha)
 • Tranum Klitplantage - Nord (ca. 703 ha)
 • Bunken Klitplantage (ca. 631 ha)

Naturstyrelsen Thy

 • Lild Vest (ca. 1250 ha)
 • Vigsø (ca. 600 ha)

Naturstyrelsen Himmerland

 • Aars Skov (ca. 144 ha)
 • Jenle Plantage (ca. 92 ha)
 • Nørager Skov (ca. 77 ha)

Naturstyrelsen Kronjylland

 • Hyllested Bjrege (ca. 37 ha)

Naturstyrelsen Midtjylland

 • Araler på Fur - Nord (ca. 93 ha)
 • Vinderup Skov (83 ha)
 • Ulvedalgård (ca. 75 ha)
 • Gulforhoved (ca. 32 ha)

Naturstyrelsen Vestjylland

 • Hoverdal Vest (ca. 936 ha)
 • Hoverdal Øst (ca. 635 ha)
 • Møborg Skov (ca. 145 ha)
 • Skalstrup Skov (ca. 140 ha)
 • Plethøj Plantage (ca. 15 ha)

Naturstyrelsen Blåvandshuk

 • Blåbjerg Vest (ca. 700 ha)
 • Blåbjerg Midt (ca. 425 ha)
 • Aal Plantage (ca. 430 ha)

Naturstyrelsen Trekantsområdet

 • Gyttegård Plantage (ca. 428 ha)
 • Trommersgård Skov (ca. 28 ha)

Naturstyrelsen Sønderjylland

 • Tinglev Mose (ca. 92 ha)

Naturstyrelsen Vestsjælland

 • Ravnsholte Skov (ca. 120 ha)

Naturstyrelsen Østsjælland

 • Greve Skov (ca. 105 ha)
 • Himmelev Skov (ca. 64 ha)
 • Grønlien Skov (ca. 44 ha)
 • Vestskoven - Ledøjevej (ca. 44 ha)