Dagjagter - Naturstyrelsen Vadehavet

I jagtsæsonen 2017/2018 gennemfører Naturstyrelsen Vadehavet to betalingsjagter i form af dagjagter med riffel.

Vilkår for deltagelse på Naturstyrelsens dagjagter:

  • Man skal have dansk jagttegn.
  • Man skal have bestået den obligatoriske riffelprøve (der skal stå ”Riffelprøve bestået + dato” på jagttegnet).
  • Er jagterne udsolgt, har man mulighed for at komme på en venteliste, der vil blive anvendt ved eventuelle afbud.

I netbutikken skal der oplyses navn, adresse, mobil og mail på køber og navn, mail og mobil på deltagerne, hvis der købes mere end 1 plads. Der betales med kreditkort.

Fra købet sættes i gang har man 30 minutter til at gennemføre, herefter føres pladserne tilbage i netbutikken.

Køb dagjagt 

Jagterne gennemføres som bevægelsesjagt på følgende datoer:

5. december 2017: Jagten gennemføres i to såter på ca. 900 hektar i alt. Der er plads til 18 riffelskytter på jagten. Der må nedlægges kronvildt (kalv, hind og spidshjort til ørehøjde), råvildt, ræv, mårhund og vildsvin. Forventet afskydning for denne dagsjagt: 5-15 stk. hjortevildt.

Prisen er 3.000 kr. inklusiv moms pr deltager.

Jagten sælges fra onsdag, den 23. august 2017 kl. 12:00.

10. januar 2018: Jagten gennemføres i to såter på ca. 1.300 hektar i alt. Der er plads til 30 riffelskytter på jagten. Der må nedlægges kronvildt (kalv, hind og spidshjort til ørehøjde), råvildt, ræv, mårhund og vildsvin. Forventet afskydning for denne dagsjagt: 5-15 stk. råvildt og 5-15 stk. kronvildt.

Prisen er 3.000 kr. inklusiv moms pr deltager.

Jagten sælges fra onsdag, den 13. september 2017 kl. 12:00.

Generel information omkring dagjagterne

Parole ved dagjagterne  

Spørgsmål vedr. betalingsjagterne kan sendes på eller til vildtkonsulent tlf. 20 98 35 80.