Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Alfabetisk oversigt - Bekendtgørelsesfredninger og vildtreservater

Der er lavet en folder for mange af reservaterne. Folderen kan ses ved at klikke på reservatets navn.

Bemærk at nedenstående foldere ikke er opdaterede efter Reservatsektionen og 6 statsskovdistrikter er blevet nedlagt. Nogle af de nævnte telefonnumre virker derfor ikke længere. Find de rigtige på

Reservat

Oprettet år

Areal marin/ha

Areal fersk/ha

Areal land/ha

Areal ialt/ha

Bekendtgørelsens ikrafttræden

Aflandshage

1952

10

0

155

165

20.05.2012

Agerø og Skibsted Fjord

1996

5.636

0

0

5.656

20.11.2006

Agger Tange

1984

876

587

477

1.940

20.04.1996

Aggersborggård

1975

128

0

127

255

01.09.2000

Alleshave Bugt

1993

450

0

0

450

01.10.1993

Amager (Vestamager)

1952

175

82

2.279

2.361

01.04.2007

Anholt

1990

82

0

19

101

07.07.1990

Arreskov Sø

1985

0

216

37

253

01.09.2000
Aså - Gerå

1998

444

0

258

702

01.09.2001

Augustenborg

1956

27

17

20

64

01.08.1971

Basnæs Nor

1919

978

0

138

1.116

01.03.1977

Bastholm

1977

8

0

5

19

01.03.1977

Begtrup Røn

1995

1

0

2

2

01.04.1995

Bovten - Knotten

1996

2.961

0

40

3.001

01.09.1996
Dråby Vig

1998

793

0

70

863

01.12.2001
Dybsø Fjord

1997

1.149

0

261

1.410

01.09.1997
Ebeltoft Vig

1945

343

0

37

380

01.09.1994

Ejerslev Røn

1989

6

0

2

8

01.04.1989
Endelave

1999

191

0

0

191

01.09.1999

Ertholmene

1926

1.221

0

35

1.256

01.01.1985
Fanefjord - Grønsund

1999

634

0

78

716

01.09.1999

Fredericia

1936

1.193

0

89

1.282

01.10.1974

Gamborg Inddæmning

1940

4

19

70

120

01.08.1940

Guldborgsund

1958

409

0

20

429

01.02.1990
Gyldensteen Strand 2013 209 0 19 228 09.12.2013

Haderslev Fjord

1973

44

0

0

44

01.10.1993
Hals - Egense

1997

1.794

0

21

1.816

01.09.1997
Hanstholm

1949

0

408

3.465

3.873

01.04.1995
Harboøre og Agger Tanger

1984

821

494

840

2.155

15.05.1996

Hejlsminde Nor

1964

199

0

84

283

01.10.1994

Helleholm Vejle

1999

139

0

0

139

01.03.1999

Hesselø

1982

11.428

0

70

11.498

14.04.1982

Hirsholmene

1981

2.397

0

45

2.442

01.09.1995

Hjarbæk Fjord

1967

2.461

0

0

2.461

01.09.1994

Hobro

1940

188

12

59

259

15.12.1966

Holsteinborg Nor

1999

645

0

14

659

01.09.1999

Horsens Nørrestrand

1977

130

0

86

218

01.04.1987

Horsens Fjord

1983

125

0

0

127

01.01.1983

Hov Røn

1981

14

0

12

26

01.12.1994

Hov Vig

1996

46

73

110

229

01.09.1996

Hyllekrog

1996

7.293

0

173

7.466

01.09.1996

Kalundborg

1942

409

0

19

428

15.11.1994

Kalveboderne

1994

524

0

0

524

01.07.1994

Kalvø

1984

107

0

44

151

15.09.1994

Kolding Inderfjord

1939

226

0

10

236

20.07.1949

Lerdrup Bugt

1994

835

0

34

869

01.09.1994

Linderum

1977

6

0

7

13

01.03.1977

Livø Bredning

1978

427

0

5

432

01.04.1993

Løgstør Bredning

1997

1.727

4

21

1.842

01.09.1997

Lønnerup Fjord

1980

138

0

4

142

01.06.1995

Majbølle

1995

920

0

41

961

01.09.1995

Mariager Fjord

1996

2.145

0

49

2.194

01.04.1996

Maribo

2000

0

1.041

223

1.264

01.09.2000

Mejlø

1978

29

0

35

64

01.03.1978

Mølle- og Svanegrunden

1980

196

0

8

202

01.04.1995

Mågeøerne

1981

31

0

6

37

01.12.1994

Nakskov

2000

3.831

2

278

4.111

01.09.2000

Nexø

1942

79

0

28

107

01.08.1991

Nibe og Gjøl Bredning

1989

9.052

0

148

9.200

01.08.1993

Nissum Fjord

1986

6.377

224

607

7.208

01.08.1996

Norsminde Fjord

1942

187

0

151

338

01.04.1982

Nysted Nor

1951

76

0

71

147

19.06.1986

Nærå - Agernæs

1998

2.225

0

73

2.297

01.09.1998

Nørremaj

2000

0

20

97

117

01.04.2000

Nørskov Vig

1987

123

0

37

160

01.04.1997

Odense Fjord

1996

6.082

0

200

6.282

01.09.1996

Præstø Fjord

1999

534

0

159

693

01.09.1999

Ribe

1960

0

32

178

91

01.08.2000

Ringkøbing Fjord

1985

28.108

0

841

28.949

20.11.2006

Roskilde Fjord

1995

3.966

69

250

4.285

11.04.2007

Rotholmene

1977

22

0

10

32

01.04.1992

Rødsand

1978

305

0

1

306

01.10.1993

Rågø

1999

471

0

26

497

01.03.1999

Saltholm

1983

4256

0

1700

5.956

17.12.2013

Selsø Sø

1967

0

69

40

134

01.08.1992

Skælskør

1942

518

0

16

534

01.09.1995

Stavns Fjord

1926

14.905

0

275

15.177

01.09.1999

Struer

1947

448

0

0

448

01.08.1987

Svendborg

1952

698

0

0

698

01.01.2000

Sydfynske Ø-hav

1996

22.542

0

151

22.693

12.03.2007

Søby Rev

1976

18

0

8

23

01.04.1976

Sødring

1999

3.242

0

22

3.264

01.05.1999

Sønder Vosborg

1946

0

0

115

115

24.02.1946

Tipperne - del af Ringkøbing Fjord

0

0

0

0

0

0

Tihøje

1940

0

0

220

220

19.08.1943

Tissø

1998

0

607

63

670

01.09.1998

Troldhede, Nr. Vium og Søby Sø

1983

0

17

273

290

01.11.1983

Tårs Vig

1997

5.633

16

52

5.701

01.09.1997

Ulvedybet

1930

535

0

251

786

1.12.2001

Ulvshale - Nyord

1989

9.721

0

389

10.108

01.08.1995

Vadehavet Langli - Skallingen

1979

114.035

0

10.065

124.061

01.03.1998

Vejle Inderfjord

1940

516

0

166

682

01.12.1985

Vejlerne

1960

0

2.580

2.862

5.442

28.04.1960

Vest Stadil Fjord

1998

0

386

922

1.308

01.09.1998

Vind

1946

0

0

407

407

16.01.1945

Voerså - Stensnæs

1998

415

0

241

656

01.09.2001

Vorsø

1917

824

0

63

887

01.09.1994

Vresen

1976

119

0

4

123

13.01.2002

Ølene

1942

0

13

102

115

19.05.1942

Ølsemagle Revle

1990

395

0

115

510

01.09.1999

Årø Kalv

 

91

0

47

138

01.05.1991

Reservattyper i listen

T: Trækfuglereservat
Y:
Ynglefuglereservat
S:
Sælreservat
H : Hedereservat
B
: Byreservat
N:
Reservater af hensyn til dyr, planter, landskabsformer o.a.