Lokal forvaltning


Naturstyrelsen har sammen med Vildtforvaltningsrådet nedsat 12 regionale hjortevildtgrupper.

Oprindeligt blev de nedsat til kun at behandle kronvildt, men på anbefaling af Vildtforvaltningsrådet, hvor der både har været diskuteret fredning og udsætning af dåvildt, er kommissoriet ændret, så også diskussion om forvaltning af dåvildt i Danmark kommer til at indgå i gruppernes arbejdsområde.

Læs mere om Hjortevildtgruppens mødereferater og årlige afrapporteringer til Vildtforvaltningsrådet:

 

Gruppernes hovedopgaver er:

  • At udbrede kendskabet til De Jagtetiske Regler for kronvildt.
  • At gå i dialog og agere, hvis der konstateres brud på De Jagtetiske Regler for kronvildt.
  • At medvirke til at skabe et overblik over både kronvildtets og dåvildtets bestandsudvikling og sammensætning.
  • At medvirke til at skabe overblik over afskydningen.
  • At medvirke til at skabe overblik over de skader som både kronvildt og dåvildt forvolder i jordbruget.

Find din lokale hjortevildtgruppe ved at vælge dit område i menuen til venstre.

Læs mere om retningslinjerne for arbejdet på:

Læs mere om de Jagtetiske Regler for kronvildt