Skovhjælper Bornholm

Naturstyrelsen på Bornholm har i samarbejde med Bornholms Regionskommune og Landsforeningen LEV oprettet i alt 10 arbejdspladser til udviklingshæmmede borgere på Bornholm. Arbejdspladserne er knyttet  til Klippely i Ekkodalen. Jobfunktionen har vi valgt at kalde Skovhjælper.

Besøg Skovhjælper Klippely

 
Skovhjælpernes opgaver
Skovhjælperne løser mange forskellige klart definerede opgaver i den daglige drift afpasset i forhold til den enkelte skovhjælpers kompetencer. Opgaverne ligger så tæt op af et ordinært arbejde som overhovedet muligt, så skovhjælperen oplever en hverdag, hvor han eller hun gør en forskel.

Arbejdet udvikler
Alle aktiviteter er med til at kompetenceudvikle den enkelte, og fokus er både på den enkelte skovhjælpers personlige udvikling og på gruppens udvikling. Når kompetencerne udvikles, vokser selvværet, og selvtilliden får et løft, men også skovhjælpernes sundhed forberdres ved det  fysiske arbejde og den friske luft. Desuden får de et netværk på arbejdspladsen igennem de mange forskelligartede opgaver, og ikke mindst udfordres deres psykiske aktivitet i et hurtigt arbejdende samfund.

Det ses tydeligt på den enkelte skovhjælper, hvorledes han/hun lægger sin identitet over i sin uniform og tager ære i sit arbejde.