Skovhjælpernes opgaver

Svend-Erik på plæneklipperen

Typiske opgaver for skovhjælperene på Klippely:

 • Løbende indretning/vedligehold af mødeplads og vældfærdsfaciliteter for skovhjælperteamet på Klippely
 • Skovarbejde -  lettere arbejde med kratryder, græsklipning, og kulturarbejde.
 • Servicering og vedligeholdelse af skovens bålhytter, lejrpladser, sheltere og øvrige friluftsfaciliteter
 • Pasning af udenomsarealer ved friluftsfaciliteter.
 • Brændekløvning til brug på økobasen og på friluftspladser
 • Tilsyn, vedligeholdelse og service på bomme og skiltestandere
 • Medvirke ved naturvejledernes naturarrangementer
 • Servicering ved institutioners brug af skovens friluftstilbud
 • Serviceopgaver ved afholdelse af jagt
 • Periodisk opsyn på Hammershus -tilrettevisning af publikum, græsslåning, renholdelse m.m.
 • Lettere arealpleje af forhistoriske fortidsminder
 • Pasning af dyr (eget- eller forpagters dyrehold).