Frøslev Mose

FroeslevMose_start

Frøslev Mose ligger i Danmarks sydligste hjørne vest for Frøslev Plantage. Mosen fortsætter tværs over landegrænsen i Jardelund Mose, og den sammenhængende Frøslev-Jardelund mose er på 275 ha. Der er p-plads til mosen forenden af Ladevej som kører igennem Beckmanns Plantage. På p-pladsen er der  en frokosthytte med informationer om mosen. En sti fører herfra 2,5 km rundt i mosen.


Frokosthytte med information                              Skovkvæg

Udpegninger

Frøslev Mose er en højmose og udpeget til et Natura2000-område. Siden området blev fredet i 1985 er der blevet gjort en omfattende indsats for at genskabe gunstige vilkår for dannelse og udvikling af højmose. Plejeindgreb i form af rydning, ændring afafvandingsforhold og græsning har resulteret i hævet og stabiliseret vandstand samt reduceret skovog buskvækst. Højmosen er fortsat under udvikling.


Soldug                                                                      Hugorm

Plante- og dyrelivet

Tørvemosserne dominerer den fugtige og næringsfattige højmose. I mosen kan man bl.a. finde soldug og porse.
Frøslev Mose får ofte besøg af fuglekiggere, da småfugle, der har deres nordlige udbredelsesgrænse i Slesvig, kan finde på at yngle her som nye arter i Danmark. Stedet er også kendt for andre sjældne arter som trane, mosehornugle, hedehøg og tinksmed.
I mosen er der en del hugorme.

Udgivelser

Rapport om ændringer i tørvemossets udbredelse i Frøslev Mose, 1997-2013

Rapport Pleje og naturgenopretning i Frøslev Mose 1987-1999

Status over storsommerfugle i Frøslev Mose, 1999

Driftsplan Frøslev Mose