Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Ryget Skov

Ryget Skov er 139 ha stor. Skoven består langt overvejende af løvtræer, hovedsageligt af bøgetræer og en mindre del nåletræer. Hele skoven er udpeget til beskyttet skov, såkaldt B-skov, hvilket betyder at skoven er forbeholdt den stille skovgæst. I Ryget skov er der et rigt dyreliv, navnlig i Sækken og i Sortemosen, som er udpeget til EU-habitatområde bl.a. pga. fuglelivet.

I Ryget Skov kan man få gode naturoplevelser. I Skovens nordlige del og vest for Sækken er der opført et fugletårn. Her har man mulighed for at se ud over tagrørene, Farum sø samt ind i trækronerne.


Lokal folder

Udpegede område