Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Søgård Skov

Søgård Skov ligger mellem Aabenraa og Kruså og strækker sig over 153 hektar. Skoven grænser mod øst delvis op mod Søgård Sø, og deles i en nordlig og sydlig del af Tinglev-Sønderborg jernbanen, som kun kan passeres ad broen ved Lundtoftvej. Der er 4 p-pladser tilknyttet skoven - 2 ved Søgård Hovvej og 2 ved Lundtoftvej.


Mørksø                                                    Søgård Sø

Flora og fauna

Søgård skov er meget varieret med løv- og nåletræsområder med søer og mosearealer. Der er et rigt dyre- og fugleliv i skoven. Den fåtallige sortspætte yngler i skoven, og om foråret laver ravnen luftakrobatik over skovens træer. Den sjældne fiskeørn ses jævnligt over søen eller på sin ædeplads i skoven. Der findes bl.a. ræv, grævling, mår, rådyr og hare i skoven.

 
Lejrpladsen med shelters                             

Ophold og overnatning i naturen

I skovens sydlige del er der en afmærket vandrerute på 3 km. Ruten har enkeltesteder blød bund, og er ikke egnet for kørestolsbrugere og barnevogne. I den nordlige del af skoven har Hjerteforeningens lokalkomité i Aabenraa etableret en hjertesti med start fra Søgård Friskole sportsplads. Desuden er der 2 bålpladser samt en lejrplads med shelters. Lejrpladsen skal bookes over Naturstyrelsens webbooking www.booking.naturstyrelsen.dk .
Der er desuden fri teltning i skoven syd for Lundtoftvej, dvs. der må man overnatte overalt, bortset fra indhegninger og på fortidsminder.
Læs mere om reglerne her.

Udgivelser