Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Tipperne

Tipperne
Foto: Søren Rask Jessen

I den sydlige del af Ringkøbing Fjord strækker de store strandenge Værneengene og Tipperne sig ud i fjorden. I områderne kommer en righoldig plantevækst og mange bunddyr fisk og fugle til gode. Tipperne et af de vigtigste rastepladser for trækfugle i Danmark. Både forår og efterår raster tusindvis af ænder, gæs og vadefugle og i juli-august, hvor vadefugletrækket er på sit højeste, kan man bl.a. se ryler, spover, snepper og hjejler. I vinterhalvåret kan man bl.a. se Danmarks nationalfugl svanen.

For at fuglene ikke skal forstyrres, er Tipperne generelt lukket for publikums adgang. På følgende tidspunkter er der dog mulighed for at komme ind i reservatet:

Nye åbningstider pr. 6. marts 2015

Fra 1. november til udgangen af februar: Ingen adgang

Fra 1. marts til 31. oktober: Fredag kl. 8-14


Herudover afholder Naturstyrelsen – Blåvandshuk et antal offentlige ture til Tipperne

Bilister skal følge vejen helt frem til P-pladsen ved Tipperhuset. Der må ikke gøres ophold undervejs, og det er ikke tilladt at færdes på engene langs vejen. På den måde forstyrres fuglene mindst.

Ved Tipperhuset vil en af Naturstyrelsens medarbejdere guide de besøgende. Foruden det store fugletårn er der en udstilling om Tipperne. Det er også muligt at gå en tur på den knap 2 km lange natursti, der begynder ved fugletårnet. Husk kikkert og fuglebog.

Om Tipperne

Tipperlågen

Foto: Søren Rask Jessen