Besøgssatellitter

Oversigtskort over besøgssatellitternes placering. Link kommer snart.

Gratis at låne, ingen booking:

Landskabsudstilling ved Tønballe

Fri adgang for offentligheden alle ugens dage kl. 8.00-19.00. Naturcenterets gæster har kun adgang efter nærmere aftale eller ifm. undervisning. Ansvaret for ophold i udstillingen påhviler den enkelte skole.

Udstillingen beskriver med tekster, billeder og historiske genstande gårdens kulturhistorie, fiskeri i fjorden og det spændende geologiske landskab i området.

Engelsholm Skov og Sø
Sø og varieret skov mellem Ny Nørup og Nørup. Overdækket bålhytte på 65 kvm. Mulighed for mange aktiviteter, herunder sejlads i robåd på søen og fiskeri med net.

Se Kort

Folder "Engelsholm Skov Vejle" (pdf)

Refstrup Skov
Skoven er 27 hektar frodig og varieret løvskov. Den ligger nordvest for Gadbjerg. Overdækket bålhytte på ca. 50 kvm. med shelters med plads til ca. 24 overnattende.

Kighøj
Gammel skovløberbolig i Frederikshåb Plantage. Huset er indrettet med borde og bænke, og der er muldtoilet. Plantagen egner sig til især til pladskrævende aktiviteter såsom skovbrug, træfældning, kvasbåde og hulebyggeri.
Naturstyrelsens naturvejledere har fortrinsret til brug af området.

Se kort

Folder "Randbøl Hede og Frederikshåb Plantage" (pdf)

 

Gratis at låne, skal bookes:

Gyttegård Plantage v. Grene Sande
Området er velegnet til friluftsaktiviteter såsom mountainbiking, outdoor adventure og en tur på sundhedsstien. Overdækket bålhytte på ca. 50 kvm. med shelters med plads til ca. 24 overnattende.
Bookes på www.nst.dk .

Se kort

Folder "Gyttegård Plantage - Grene Sande - Billund" (pdf)

Folder "Sundhedsstien Gyttegård Plantage" (pdf)

Kirstinelyst ved Randbøl Hede

Tre shelterpladser med i alt fem shelters - plads til 25-30 personer. Der er bålpladser og brænde samt overdækket udekøkken og bænke til ca. 50 personer.

Se mere på www.nst.dk/kirstinelyst

Lejes ud:

undefined

Shelters ved Tønballe
Tre shelters med plads til ca. 24 elever. Der kan hentes vand ved gården, hvor der også kan findes toiletter. Shelters bookes ved henvendelse til naturskolerne - folkeskoler i Hedensted, Vejle og Billund kommuner kan benytte shelters gratis.

Birkelund i Vejle Ådal
Overnatningsplads 2 km. fra Søballegård Naturskole, tæt på Bindeballe. Der findes 4 bjælkehusshelters med samlet plads til 25-30 elever. Udover muldtoilet er der bålplads med stor rist. Vand og brænde medbringes - eller der kan laves aftale med naturskolen.
Adgang til Vejle Å og mindre sø. Spændende terræn i et meget kuperet istidslandskab.

Se kort

Bjerre Naturskole
Naturskolen bruges typisk i forbindelse med undervisning og naturvejledning. Naturskolen har plads til en enkelt skoleklasse. Der er toilet og et lille tekøkken.  Kan lejes ved henvendelse til naturskolerne.

Arealer uden hytte eller anden bebyggelse:

Randbøl Hede
Danmarks største indlandshede på 800 hektar. Her arbejdes primært med emner som hedens økologi og pleje.
I 2013 indvies en satellit i form af Naturrum Kirstinelyst.

Se kort

Folder "Randbøl Hede og Frederikshåb Plantage" (pdf)

Gødding Skov
Varieret skov med løv og nål på kanten af den jyske højderyg. Skoven rummer flere kulturhistoriske værdier i form af gravhøje, planteskoler og de såkaldte stenrøser. Den nye skovlegeplads er etableret i 2011.

Se kort

Tilbage til naturskolernes forside