Den Åbne Skole

Læs mere om naturklassen på Randbøl Hede.

I skoleåret 2015-2016 har vi påbegyndt endnu et projekt. Her er temaet ”Kend din kommune - Vejle Å fra udspring til udløb”, og målgruppen er 2. årgang på Englystskolen i Børkop. Eleverne skal besøge et antal lokaliteter ved Vejle Å og derigennem arbejde med landskabstyper, landskabet i historisk perspektiv og vandets økologi og fysik. Desuden er forløbet tilrettelagt således, at det understøtter kravene om bevægelse samt styrker de sociale relationer. Ipads bliver udnyttet som dokumentationsform.

 

Vi har plads til flere forløb

Projekter som disse inddrager alle elevers kompetencer, fordi forløbene er en god kombination af teoretisk viden og praktiske opgaver og undersøgelser. Læreren på sin side sikrer en rød tråd mellem besøgene på heden og det, der sker i klasselokalet.

Naturskolerne vil gerne fremover understøtte lignende initiativer i tæt samarbejde med skolerne. Projekterne kan tage udgangspunkt i skolens egne idéer og behov, eller det kan læne sig op ad naturskolens nuværende tilbud.