Om os

Om naturskolerne og deres historie

Samarbejdskommuner og naturskolebestyrelse

Kontaktudvalg

Her kan du læse om de primære medarbejdere, du kan møde på naturskolerne:

Helle Thuesen, naturskoleleder og naturvejleder 
Står for ledelse af og økonomi på de to naturskoler. Varetager også en del af naturvejledningen fra begge naturskoler.

Mads-121x100.jpg

Mads Edvardsen, naturvejleder og skovløber
Bosiddende på Tønballe og varetager primært naturvejledning og pedelfunktion på Tønballe.

Bernt Kramer, naturvejleder og skovløber
Underviser på begge naturskolerne, især elever i indskolingen og på mellemtrinet.

Rikke Dypping-Skjøth
Bosiddende på Søballegård og varetager primært naturvejledning og pedelfunktion på Søballegård.

Tilbage til naturskolernes forside