Naturskolebestyrelsen

Tønballe Naturcenter og Søballegård Naturskole drives af Naturstyrelsen i samarbejde med Hedensted, Vejle og Billund kommuner. I bestyrelsen er alle samarbejdsparter repræsenteret.

www.hedensted.dk

www.vejle.dk

www.billund.dk

Bestyrelsen er i henhold til samarbejdsaftalen mellem Hedensted, Vejle og Billund kommuner samt Naturstyrelsen sammensat således:

Johnny Sørensen, formand, næstformand. for Udvalget for læring, Hedensted kommune
Dan Skjerning, formand for Børne- og Familieudvalget, Vejle kommune
Per Lunding, afd. leder i skoleafdelingen, Hedensted Kommune
Klara Lyskjær Noer, fm. for Børne- og Kulturudvalget, Billund kommune
Line Kastorp Kok, Naturfaglig konsulent, Vejle Kommune
Børge Larsen, Adm. medarbejder, Børne- og kulturf. Billund Kommune
Inken Breum Larsen, Naturstyrelsen Trekantsområdet
Poul Ravnsbæk, Naturstyrelsen Midtjylland

Tilbage til oversigt