Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Pas på ilden i naturen

Gode råd til at undgå naturbrande

Når naturen er tør, øger det risikoen for naturbrande. Vi har samlet en række gode råd, så ilden i naturen ikke bliver tændt.

Naturstyrelsens naturområder er åbne hele døgnet rundt, og det er kun i yderste nødstilfælde, at Naturstyrelsen lukker for områder på grund af brandfare.

Enkelte kommuner kan indføre brandforbud. Hvis kommuner indfører forbud mod brug af åben ild, afbrænding og lignende, gælder det også på Naturstyrelsens arealer, herunder på bål- og grillpladserne, i kommunen. Beredskabsstyrelsen samler en oversigt over hvilke kommuner, der har indført brandforbud.

Læs mere på Beredskabsstyrelsens hjemmeside

7 gode råd

  • Tænd aldrig bål tæt på buske og træer, eller hvis ilden kan brede sig. Det er blandt andet forbudt at tænde bål eller på anden måde skabe risiko for brand i skove, plantager, heder og bevoksede klitfredede områder på statens arealer.
  • Tænd aldrig bål uden en voksen i nærheden.
  • Sørg altid for at slukke gløderne helt, inden du forlader bålet.
  • Tobaksrygning er ikke tilladt i tiden 1. marts – 31. oktober på lyngklædte arealer, bevoksede klitarealer, på græsbevokset skovbund, i nåletræsplantager, i unge løvtræs- og nåletræskulturer. Smid heller ikke cigaretskod og lignende i naturen.
  • Hvis det brænder, så ring 112 – brug evt. 112-appen.