Projekt Natursti Ringe-Korinth igangsættes med stærk lokal forankring

27-01-2009

Faaborg-Midtfyns kommunalbestyrelse har besluttet, at den gamle jernbanestrækning Ringe-Korinth skal laves om til natursti. Kommunen og Naturstyrelsen – Fyn er i tæt samarbejde igang med at planlægge projektet. For Naturstyrelsen – Fyn er det afgørende at så mange borgere som muligt kan få glæde af naturstien.

De kommende brugere af stien inddrages tidligt i planlægning af projektet. Det drejer sig om lokale borgere med interesse for motion, natur- og kultur- oplevelser. En række organisationer i lokalområdet er derfor inviteret til at deltage i en følgegruppe. Følgegruppen har til formål at skabe lokal forankring og sikre koordinering til andre lokale initiativer.

Borgerinddragelsesprocessen forventes at forløbe over resten af året.