Klar til biotopplaner

25-09-2009

Så ligger den ændrede bekendtgørelse og vejledning om udarbejdelse af biotopplaner på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside

Så ligger den ændrede bekendtgørelse og vejledning om udarbejdelse af biotopplaner på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside

Fasan i bæltet. Foto: Colourbox Reglerne om biotopplaner gælder for en lang række landmænd og skovejere, der ønsker at udsætte mere end 1 fasan eller agerhøne pr. ha på deres ejendom. Reglerne betyder bl.a., at der skal laves en række pointgivende tiltag i landbrugsarealerne som tilgodeser flora og fauna i marklandskabet.

Det er bekendtgørelsens bilag 2, hvor hele systemet for udarbejdelse af biotopplaner er beskrevet, der er ændret på visse punkte r”, forklarer fuldmægtig Elsebeth Braüner fra Skov- og Naturstyrelsen. ” Det blev meget tydeligt i foråret, da vejledningen blev lavet, at der stadig var en del ting omkring biotopplanerne, der måtte justeres. Vi har derfor, i den arbejdsgruppe, som Vildtforvaltningsrådet har nedsat, i længere tid arbejdet med at få gjort tingene klarere og enklere.

Med den ændrede bekendtgørelse følger en ny vejledning og et nyt regneark, der skal bruges til at beregne om den påtænkte biotopplan giver de nødvendige 100 point.

Nu er reglerne på plads, så landmændene kan komme i gang med at planlægge deres biotopplaner ”, siger Elsebeth Braüner, der dog lægger vægt på, ” at det er meningen, at bekendtgørelsens bilag skal være et dynamisk værktøj, der kan justeres på baggrund af de erfaringer vi gør os efter de første par år med biotopplaner i praksis ”.

Find materialet på