Ny aftale om Tøndermarsken

16-09-2009

Miljøminister Troels Lund Poulsen (V) har netop indgået en aftale med Tønder Kommunes borgmester Laurids Rudebeck (V) om, at kommunen vil arbejde for at sikre, at de kommunalt administrerede arealer i Tøndermarsken fremover vil blive drevet fuglevenligt.

Miljøminister Troels Lund Poulsen (V) har netop indgået en aftale med Tønder Kommunes borgmester Laurids Rudebeck (V) om, at kommunen vil arbejde for at sikre, at de kommunalt administrerede arealer i Tøndermarsken fremover vil blive drevet fuglevenligt.
Aftalen er indgået på baggrund af en ny ordning om støtte til miljøvenlig jordbrugsdrift (MVJ), som Fødevareministeriet introducerer i Tøndermarsken.
Fødevareministeriets nye MVJ-ordning kommer til at omfatte alle ikke-statslige arealer i det område, som Danmarks Miljøundersøgelser har udpeget som mest vigtige for Tøndermarskens ynglefuglebestande.

I alt drejer det sig om op til 800 hektar jord. Ordningen suppleres med tiltag, der skal reetablere den oprindelige overfladestruktur på de marskarealer, som har været pløjet og drænet. De nye tiltag bygger på anbefalinger fra Danmarks Miljøundersøgelser. Statens arealer i Tøndermarsken drives permanent fuglevenligt uden MVJ-tilskud.