Skov- og Naturstyrelsen vil skabe overblik over adgang til naturen

10-06-2010

Skov- og Naturstyrelsen har offentliggjort en ny vejledning om regler for adgang i naturen. Vejledningen er digital og ligger på styrelsens hjemmeside.

Skov- og Naturstyrelsen har offentliggjort en ny vejledning om regler for adgang i naturen. Vejledningen er digital og ligger på styrelsens hjemmeside.

Vejledningen indebærer, at det nu bliver nemmere og hurtigere at få overblik over reglerne. F.eks. kan man finde svar på, hvornår man skal have hunden i snor, om man må gå tværs over marker langs læhegn, om man må tænde bål på stranden osv. Disse og andre spørgsmål besvarer Skov- og Naturstyrelsen dagligt gennem styrelsens naturbrevkasse, men nu kan man altså selv nemt finde svarene i vejledningen.

”Reglerne for adgang til naturen er resultatet af en afvejning mellem på den ene side ejerens ret til at forvalte sin natur - og på den anden side danskernes ønske om at kunne bruge naturen. Derfor opleves reglerne som både simple og komplekse. Men med den nye vejledning bliver det nu nemmere” , forklarer biolog Pernille Vesterløkke fra Skov- og Naturstyrelsen.

Skov- og Naturstyrelsen er dagligt i dialog med en række kommunale sagsbehandlere og naturvejledere samt borgere, som gerne vil have hjælp til at forstå adgangsreglerne.

”Det er rart at se at flere og flere danskere opsøger mulighederne i naturen. Men det er vigtigt at vi alle kender og overholder reglerne, ellers opstår der nemt konflikter, som ender i problemsager”, siger Pernille Vesterløkke.

Adgangsvejledningen afløser den tidligere vejledning og indeholder nyere principielle afgørelser fra naturklagenævn/domstole. Den digitale form letter overblikket over reglerne og gør, at vejledningen kan opdateres løbende. Det er muligt at abonnere på opdateringer over e-mail.

”Vi har i høringsperiode fået mange gode indspil fra kommunerne og organisationer. Adgangsvejledningen er et længe efterspurgt værktøj i den kommunale forvaltning og den vil forhåbentlig være med til at lette sagsbehandlingen i kommunerne. Men også brugerne af den danske natur får nu et sted at finde svar på deres adgangsspørgsmål”, fortæller Pernille Vesterløkke.