Spændende forår i Midtjylland - Perleuglerne har fået unger

01-06-2010

Pressemeddelelse

Perleugle i træ

Et af kun to eller tre kendte ynglepar af den i Danmark meget sjældne Perleugle har igen i 2010 ynglet i en af Skov- og Naturstyrelsen – Midtjyllands (SNS) plantager. Læs mere om de sjældne ugler i pressemeddelelse

Perleugleunger

Perleugle i redekasse