Bornholmsk kro får hjælpende hånd af udviklingshæmmede

16-06-2011

Udviklingshæmmede får nu mulighed for at være med til at drive kro i Aakirkeby, når et nyt skovhjælperprojekt bliver sat i gang 16. juni på Bornholm.

Udviklingshæmmede får nu mulighed for at være med til at drive kro i Aakirkeby, når et nyt skovhjælperprojekt bliver sat i gang 16. juni på Bornholm.

Miljøministeriet, Bornholms Regionskommune og LEV (Landsforeningen for udviklingshæm-mede) går nu sammen om at tilbyde udviklingshæmmede på Bornholm et aktivt arbejdsliv med mulighed for bedre livskvalitet og en dagligdag blandt gode kolleger.

Efter længere tids lukning skal den gamle Christianshøj Kro på sigt sætte ti psykisk udviklingshæmmede i sving, når de bliver ansat som skovhjælpere. De skal hjælpe med at drive en natur- og sundhedscafé, holde park og skov i fin stand og være med til at arrangere forskellige offentlige tiltag, hvor natur og sundhed er i centrum.

Åbningen af skovhjælperprojektet Christianshøj finder sted torsdag 16. juni klokken 16.30. Adressen er Segenvej 48, 3729 Aakirkeby.

Miljøministeriet bidrager til skovhjælperordningen med arealer, bygninger og den daglige drift, mens Regionskommunen står for det pædagogiske ansvar og finansierer ordningen. Foreningen LEV bidrager med deres ekspertise og et årligt tilskud på 100.000 kroner. En særbevilling fra kommunens socialudvalg er medvirkende til, at projektet bliver en realitet.

Til åbningen vil miljøminister Karen Ellemann være til stede, og der vil også være guidet tur i området ved Svend-Erik Nielsen, som er opvokset på det gamle Hotel Jomfrubjerget i skoven Almindingen. Der vil også være bål, pandekager og musik ved Ølle Bølle Band.

Åbningen af selve Christianshøj Kro vil finde sted, når der er fundet en forpagter.

Yderligere oplysninger:
Skovrider Søren Friese, Naturstyrelsen Bornholm, mobil: 30 94 62 37,
Projektleder Lars Holmsted, Naturstyrelsen Bornholm, mobil: 20 23 92 52,
Pressemedarbejder Signe Vestergaard, Miljøministeriet, mobil 22 50 90 29.