Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Dyr i nød - Hvad stiller jeg op?

Store dueunger er faldet ud af det grantræ, vi har fældet. Hvordan kan vi hjælpe dem?

Når dueungerne er så store, er det største problem, at de måske vil være bange for dig. Ifølge lovgivningen er det ikke lovligt at opfostre nødstedte dyr. Sådanne dyr skal aflives eller afleveres til en vildtplejestation. Man kan også kontakte Dyrenes Vagtcentral hos Dyrenes Beskyttelse, som vil tage sig af dyret.

Dyrenes Vagtcentral

Jeg har set et rådyrlam alene i skoven, kan jeg aflevere det et sted?

Hvis man er heldig at få øje på et fint nyt rådyrlam i skov eller krat, skal man endelig lade det være. Det er et lam, rådyrmoderen har efterladt i håb om, at det er i sikkerhed for rovdyr og mennesker. Hun efterlader det, fordi lammet ikke kan følge hende rundt i skoven for at finde føde, da det endnu er for usikkert på benene, og fordi det vil være et let offer for rovdyr. Moderen kommer så tilbage til gemmestedet og plejer lammet med mælk og omsorg. Lammet kan være alene helt op til op til 8 timer.

Det er utrolig vigtigt, at man blot tager et kig på lammet og derefter forlader området - moderen skal nok komme igen. Man må ikke røre lammet eller håndtere på anden vis, da man kan risikere at moderen ikke vil kendes ved lammet, da det derefter lugter fremmed.

Finder man et lam, som man er sikker på er efterladt, fordi moderen ligger død, kan man kontakte Dyrenes Vagtcentral hos Dyrenes Beskyttelse.

Dyrenes Vagtcentral

Jeg har fundet en forladt harekilling, hvordan fodrer jeg den?

Ude i naturen kommer moderharen en gang i døgnet og giver killingen mælk. Resten af døgnet ligger killingen i dækning.

Dieperioden er ca. 4 uger, derefter klarer killingen sig selv.

Ifølge lovgivningen er det ikke lovligt at opfostre nødstedte dyr. Sådanne dyr skal aflives eller afleveres til en vildtplejestation. Man kan også kontakte Dyrenes Vagtcentral hos Dyrenes Beskyttelse, som vil tage sig af dyret.

Dyrenes Vagtcentral

Må jeg tage en forladt dyreunge med hjem?

Det er jo i den bedste mening, at nogle mennesker påtager sig en sådan plejeopgave, men egentlig gør de det nok mest for deres egen skyld. Det er dog forbudt at tage vilde dyr med hjem. Ifølge lovgivningen er det ikke lovligt at opfostre nødstedte dyr. Sådanne dyr skal aflives eller afleveres til en vildtplejestation. Man kan også kontakte Dyrenes Vagtcentral hos Dyrenes Beskyttelse, som vil tage sig af dyret.

Dyrenes Vagtcentral

Fuglene flyver mod mine ruder, hvad gør jeg?

Du kan gøre flere ting. Du kan vælge at flytte dit foderbræt længer væk fra vinduerne, så fuglene ikke så let rammer dem under flugt. Du kan også hænge uroer ned foran vinduet, som skræmmer fuglene. Et sidste alternativ er køb af rovfugle-silhuetter til opklæbning på vinduet, som skræmmer småfugle. 

Hvad gør jeg med skrubtudsen, der er kommet for tidligt ud af sit vinterhi?

Hvis du har en kompostbunke, kan du grave den løst ned i bunken. Her kan den grave sig dybere ned, hvis den ønsker det, og den kan selv gå vider, når tid er.

Du kan også sætte den ud i en sø under isen. Når vejret er koldt, kan den klare sig blot med hudåndedrættet, og så er den klar til æglægning i april.

Hvis du hverken har adgang til kompostbunke eller en sø, kan du hjælpe tudser og frøer, som er kommet for tidligt ud af deres hi, ved at ’putte’ dem igen. Lav en kasse – et terrarium - med så meget fyld, mos og blade, at den kan grave sig dybt ned, når der er hård frost. Alternativt kan du vikle en frostmåtte udenom kassen som isolering. Du skal sørge for, at tudsen selv kan udvandre fra kassen, når det passer den.

De små skrubtudser ser ud, som om de ikke kan komme op af mit havebassin – skal jeg hjælpe dem op?

De små nydannede skrubtudser har brug for at kunne komme på land og spise små insekter. Hvis de ikke kan komme op, risikerer de at dø af sult i løbet af få dage. Derfor er det en god idé, hvis du laver dem en egnet opgang, som de kan bruge, hvis de finder det nødvendigt. Du kan for eksempel fylde så meget vand i dammen, at de kan nå bredden uden hjælp. Eller du kan lægge en våd stofsæk fra land og ned i vande, som de kan kravle op ad. 

I vores havebassin, som er 1,10 m dyb og 4,60 m i diameter, er der mindst 1.000 haletudser. Hvordan hjælper jeg dem til at overleve og blive frøer?

1) Sørg for, at der er muligheder for, at kræene kan komme op af badebassinet, når de forvandles fra haletudser til frøer. Læg et par træstammer eller ru brædder i vandkanten, hvis der ikke allerede er muligheder for landgang.

2) Hvis I orker det - og det er noget af et arbejde - så kan I forsigtigt samle så mange af de små frøer som muligt og bære dem til den nærmeste skov. Måske kan i kanalisere frøerne fra badebassinet ind i en eller anden form for ’fold’, hvor I nemmere kan få fat i dem.

Ellers må I lade naturen gå sin gang. Mange af frøerne vil formodentlig spredes i haverne og leve hæderligt der. En masse af dem vil blive spist af fugle, pindsvin, katte og andre rovdyr. Mange vil blive klippet af plæneklippere, og en masse vil blive kørt over på vejene.

Frøer får en masse unger. Det er praktisk nok, fordi så mange af dem går til af naturlige årsager. Den menneskelige foretagsomhed med at bygge veje og køre på dem, drive landbrug, anlægge byer, haver etc. har ikke gjort det lettere for frøerne (og for de fleste andre dyr), så mange arter har oplevet tilbagegang, især gennem de seneste 100 år.

Nogle steder graver man vandhuller for at sikre frøer og andre padder yngle- og levesteder.

Hvis I gerne vil vide mere om frøer, kan I læse bogen Nordens padder og krybdyr af Fog, Schmedes og Rosenørn de Lasson fra Gads Forlag.

Hvordan hjælper jeg massevis af små salamanderunger i min havedam til at overleve efterår og vinter?

Selv forholdsvis små salamanderlarver kan ofte overvintre og klare det fint. De vil så vokse færdigt næste forår. Det bedste sted at overvintre dem er i en dam, der ikke bundfryser. Hvis din havedam er så dyb, at den ikke bundfryser, så lad dem blot blive deri. Du kan evt. forhindre frysning ved at lægge flamingoplader over, og ellers kan det være en idé at hugge hul i isen, hvis vi får lang isvinter. På den måde kommer der ilt ned i dammen.

Hvis din dam bundfryser, vil jeg anbefale dig at finde en dam i nærheden, der ikke bundfryser (uden fisk) og udsætte larverne heri.

Skal jeg fange mus i en fælde, der ikke slår dem ihjel, og så transportere dem til skoven? Eller skal jeg bare bruge traditionelle fælder?

En mus har ikke store chancer for at overleve i et nyt miljø, og den vil blive ekstremt stresset, allerede fra det øjeblik den er gået i fælden levende. Hvis man af humane grunde ønsker at flytte et skadedyr uden at aflive det, begår man en inhuman handling - bl.a. for at skåne sig selv for et ubehageligt job. 

Hvad gør man med en flagermus i dvale, der er gået i hi på ydersiden af et vindue?

Tag handsker på og flyt flagermusen ind i et udhus eller op til en tagbjælke eventuelt med lidt mos eller anden isolering over den. Flagermusen skal være, hvor den er beskyttet mod vind og frost – og ikke mindst rovdyr som katte. Kan du ikke flytte den, så hæng en sæk eller en anden form for klæde foran den, så den er godt skjult og beskyttet mod vejr og vind. Handskerne skal man bruge, da flagermus kan have rabies, og selvom risikoen er lille, så er der ingen grund til at udsætte sig selv for fare.