Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Kontakt

Hvem skal jeg kontakte

Hvem skal jeg kontakte?

Jeg har set en stork, hvem skal jeg give besked til?

Dansk Ornitologtisk Forening (DOF) har nedsat en storkegruppe, som sikkert vil være interesserede i at få oplysninger om storken.

Læs mere på DOF's hjemmeside

DOF kan kontaktes på

Jeg har fundet en død mågefugl med ringmærkning – hvem kontakter jeg?

Oplysninger om fundne ringmærker eller ringmærkede fugle skal til Ringmærkningscentralen ved Statens Naturhistoriske Museum i København.

fuglering.dk kan man registrere den pågældende ring, og hvordan, hvor og hvornår man har fundet ringen eller den ringmærkede fugl.

På den måde er man med til at hjælpe forskningen.

Læs mere om ringmærkning

Hvem skal man kontakte, hvis man finder et truet og sjældent dyr, som er dødt?

Man skal ikke kontakte nogen, men man kan kontakte DCE, Aarhus Universitet som står for den danske rødliste.

Er der tale om en fugl eller pattedyr, kan man også sende dyret til undersøgelse på DTU Veterinærinstituttet. Man kan se mere om, hvordan man indsender vildt til undersøgelse på vildtsundhed.dk  

 

Må man få udstoppet et dyr, som man finder – hvem skal man spørge og lov?

Du skal kontakte Naturstyrelsen på  

Jeg tror, at jeg har fundet en ny art – hvem skal jeg kontakte?

Hvis du finder et dyr eller en plante, som du mener aldrig tidligere er blevet registreret, skal du kontakte Zoologisk Museum under Statens Naturhistoriske Museum på

Læs mere på Statens Naturhistoriske Museums hjemmeside 

Jeg har fundet en mængde døde fugle – hvem skal jeg kontakte?

Du kan henvende dig til Fødevarestyrelsen i åbningstiden på tlf. 72 27 69 00. Fødevarestyrelsen vil herefter vurdere, om en eller flere fugle skal sendes til undersøgelse for fugleinfluenza. Man kan på Fødevarestyrelsens hjemmeside læse meget mere om fugleinfluenza, og hvad man skal gøre, hvis man finder døde fugle.

Fødevarestyrelsens hjemmeside 

Jeg har fundet et dødt dyr – hvem skal jeg ringe til?

Generelt gælder, at hvis du finder et dødt dyr på Naturstyrelsens arealer, kan du henvende dig til den lokale enhed. Som udgangspunkt vil døde dyr ikke blive fjernet fra styrelsens arealer, men få lov til at ligge og indgå i den naturlige fødekæde.

Find Naturstyrelsens lokale enheder

Hvis du finder et såret eller nødstedt dyr, kan du kontakte Dyrenes Vagtcentral på tlf. 1812. Dyrenes Vagtcentral er oprettet af Dyrenes Beskyttelse og samarbejder bl.a. med Falck, vildtplejestationer, dyreinternater og politiet.

Læs mere om Dyrenes Vagtcentral 

Skal man anmelde fund af et dødt marsvin, man finder på stranden?

Ja, man kan kontakte Naturstyrelsens lokale enhed eller Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg.

Hvor indberetter man fundet af en ringmærket fugl?

Statens Naturhistoriske Museum har en hjemmeside, hvor man kan anmelde observereringer af ringmærkede fugle. Museet vil blive glad for din rapportering, hvad enten fuglen er fundet død eller levende. Find linket her

Hvem skal man kontakte, hvis man vil bekæmpe mårhund?

Naturstyrelsen og Danmarks Jægerforbund samarbejder om bekæmpelsen af mårhund. Hvis man ser en mårhund på sin ejendom eller i naturen, så skal man henvende sig til Naturstyrelsen eller Danmarks Jægerforbund. Hvis man ser en trafikdræbt mårhund, må man også meget gerne give Naturstyrelsen eller Danmarks Jægerforbund besked. Læs mere om mårhunden