Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Naturstyrelsen Nordsjælland

Skriv dit speciale om succession i sygdomsramte askemoser.

Projektbeskrivelse

Askemoser huser en særlig flora, og elle-askemoser er en af de beskyttede naturtyper under Natura2000. Men hvad sker der i askemoserne, når asken dør og forsvinder som følge af asketoptørre? Forsvinder karakterarterne og dermed grundlaget for udpegningen? Indvandrer der nye arter? Og hvad betyder det i forhold til Natura2000 udpegningerne og biodiversitet i askemoserne generelt?

Hvad tilbyder vi?

Du får adgang til relevante data og forsøgsarealer. Du får også mulighed for at holde møder med en eller flere af Naturstyrelsens medarbejdere, som har stor indsigt i fagområdet. 

Om dig

Du er kandidatstuderende, der har stor interesse for emnet og vil bidrage med at øge viden om sygdomsramte askemoser. Du arbejder selvstændigt og målrettet.

Praktisk

Du vil som udgangspunkt have kontakt til Naturstyrelsen Nordsjælland, Ostrupgård, Gillelejevej 2B, 3230 Græsted. Der er som udgangspunkt ikke mulighed for aflønning.

Send os din ansøgning

Du skal sende et projektforslag på en side, hvor du fortæller om dine overvejelser bag projektet, som du evt. allerede har vendt med din vejleder. Ansøgning og CV bedes du sende til @nst.dk.

Du kan kontakte Ditte Christina Olrik på dicol  eller tel. 20 57 57 73 for at høre nærmere.


Naturstyrelsen Nordsjælland forvalter de statslige arealer i forhold til drift og pleje, friluftsliv og naturvejledning. Vi rådgiver om særligt beskyttede arter,  vi overvåger vandmiljø og har ansvar for høst og salg af skovfrø. Vi yder hjælp til håndtering af invasive arter og regulering af skadevoldende vildt, og vi afholder jagtprøver og rådgiver om biotopplaner og udsætning af vildt. Vi fungerer også som projektleder for lokalt forankrede natur- og miljøprojekter.

 

Ditte Christina Olrik

Biolog
genetik i skoven, naturnær skovdrift, Plant for vildtet