Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Vurdering af Virkninger på Miljøet, VVM

Hvad er VVM

VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. En VVM-undersøgelse bliver foretaget på særlige anlægsprojekter, inden bygherren får tilladelse til at gå i gang med projektet.

VVM-proceduren er omfattet af VVM-bekendtgørelsen (BEK. nr. 1832 af 16. december 2015). Før etablering, udvidelse eller ændring af anlæg opført på bekendtgørelsens bilag 2 skal bygherre indgive skriftlig underskrevet anmeldelse til kommunalbestyrelsen i beliggenhedskommunen. Anmeldeskemaet findes i VVM-bekendtgørelsens bilag 5.

Naturstyrelsens VVM-sager

Naturstyrelsen behandler sager, hvor vi optræder som VVM-myndighed efter reglerne i VVM-bekendtgørelsen. Naturstyrelsen træffer også afgørelser om ikke VVM-pligt.

Igangværende VVM-sager  Afsluttede VVM-sager   

Afgørelser om ikke VVM-pligt

For kommuner

Find lovstof og vejledninger til, hvordan miljøvurderingerne skal håndteres.

Her kan du blande dig

En vigtig del af arbejdet med VVM handler om at give alle mulighed for at komme til orde. Se hvordan du blander dig, og hvordan du klager.