Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Hovedstadsområdet

Planloven fastlægger derfor overordnede principper for byudvikling, byomdannelse og regionale friluftsområder i hovedstads-området. Disse principper er konkretiseret i Fingerplan 2013 – landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning. Planen regulerer ikke direkte, hvad den enkelte borger kan, men har betydning for, hvor kommunerne kan planlægge eksempelvis ny byudvikling eller friluftsområder. 

Fingerplanen har siden 1948 dannet rygrad i den regionale planlægning for hovedstadsområdet på trods af, at planen konstant har været udfordret af den faktiske udvikling, og på trods af, at planlægningen har været varetaget af flere forskellige organer.

Hvilket område dækker Fingerplanen?

Hovedstadsområdet omfatter ifølge planloven 34 kommuner: alle kommuner i Region Hovedstaden (bortset fra Bornholms Kommune), samt Greve, Køge, Lejre, Roskilde, Solrød og Stevns Kommuner i Region Sjælland.

Herunder kan du se både hvordan den oprindelige skitse af området, som Fingerplanen skulle dække, så ud og hvilke områder, der er dækket af den seneste Fingerplan fra 2013.

Fingerplan 2013.jpg
Fingerplan 1947.jpg