Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Hovedstadsområdet

Hovedstadsområdet udgør ét sammenhængende bolig- og arbejdsmarked med fælles regionale friluftsområder og grønne områder på tværs af kommunegrænserne. Derfor er der særlige regler for planlægning i hovedstadsområdet.

Hovedstadsområdet omfatter ifølge planloven 34 kommuner: alle kommuner i Region Hovedstaden (bortset fra Bornholms Kommune), samt Greve, Køge, Lejre, Roskilde, Solrød og Stevns Kommuner i Region Sjælland.

Hovedstadsområdet udgør et sammenhængende storbyområde med bolig- og arbejdsmarkeder, som går på tværs af kommunegrænserne.

Planloven fastlægger derfor overordnede principper for byudvikling, byomdannelse og regionale friluftsområder i hovedstads-området.

Disse principper er konkretiseret i Fingerplan 2013 – landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning, som udgør det overordnede grundlag for hovedstadskommunernes planlægning af byudvikling mv.

Fingerplanen 2013

Fingerplan 2013 udgør grundlaget for hovedstads-kommunernes planlægning af byudvikling, byomdannelse, friluftsområder, trafikanlæg mv.

Supplerende landsplandirektiv

Fingerplan 2013 kan efter behov suppleres med landsplandirektiver for specifikke lokaliteter eller for specifikke plantemaer.

Vejledninger, redegørelser, afgørelser

Planloven og Fingerplan 2013 indeholder regler og planbestemmelser, som er specifikke for hovedstadsområdet.

Arbejdsgrupper, dialogprojekter mv.

Naturstyrelsen deltager efter behov i arbejdsgrupper og dialogprojekter med kommuner, regioner og andre statslige myndigheder.

Data, analyser og kort

Naturstyrelsen tilvejebringer løbende data, analyser og kort, som belyser udviklingstræk for planlægningen i hovedstadsområdet.

Nyttige links

Her kan du bl.a. finde links til de 34 hovedstadskommuner, de to regioner, Transportministeriet mv.

Information om transportkorridorer

Her kan man søge på matrikelnummer eller adresse og se om ens ejendom er beliggende inden for en af Fingerplanens transportkorridorer.