Naturforvaltning

19-12-2008

Årsberetning for 1999

Resumé:

De væsentligste af årets naturforvaltningsprojekter beskrives, herunder igangsætningen af Danmarks hidtil største naturprojekt Skjern Å. Blandt de fremadrettede aktiviteter omtales revurdering af indsatsområderne for den statslige skovrejsning og igangsættelse af egentlige kulturmiljøprojekter. Den statslige skovrejsning og planlægningen af bynær skov uddybes i et selvstændigt afsnit. Der gives en beskrivelse 9 projekter, der repræsenterer alle naturforvaltningens arbejdsområder og aktiviteter..


Må citeres med kildeangivelse.

forside af hæftet

Læs publikation