Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Sønderskoven på Als

19-12-2008

Vandretursfolder nr. 23

Indtil 1559 tilhørte Sønderskoven Kronen. I årene 1559-1852 var ejeren først enkedronning Dorothea (enke efter Christian III, der døde i 1559), så sønnen Hertug Hans på Sønderborg Slot. Derefter tilhørte den hertug- slægten på Augustenborg Slot. I 1852 overtog staten skoven, som kom i tysk besiddelse efter krigen i 1864. Siden genforeningen i 1920 har skoven været statsskov.

Folderen præsenterer de forskellige seværdigheder i skoven, der på kortet er nummererede.

Læs eller download folderen:

Udgivet af Naturstyrelsen, 2009. Må citeres mod kildeangivelse. Trykt udgave kan fås gratis på biblioteker og turistbureauer, samt ved henvendelse til Miljøministeriet .


Til naturguider

Naturguider

Find inspiration i vores naturguider til at tage ud og opleve Danmarks mangfoldige natur.

Ture i private skove

Dansk Skovforening udgiver foldere med vandreture i skove, som ejes af private, kommuner og stiftelser. I private skove må du færdes på veje og stier fra kl. 6 til solnedgang. Husk, at hunde altid skal føres i snor.
Folderne med ture i private skove er udgivet med støtte fra Naturstyrelsen. Find dem på 
Dansk Skovforenings hjemmeside