Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Vestskoven - København

19-12-2008

Vandretursfolder nr. 32

Vestskovens tilblivelse
Den 31. marts 1967 vedtog Folketinget en principbeslutning om at anlægge en Vestskov på ca. 1500 ha. Forud herfor lå mange års planlægning. Allerede i 1936 arbejdede man i "Betænkning om Københavnsegnens grønne Områder" med planer om en Vestskov.

Læs eller download folderen:

Vestskoven

Udgivet af Naturstyrelsen, 2012. Må citeres mod kildeangivelse. Trykt udgave kan fås gratis på biblioteker og turistbureauer, samt ved henvendelse til Miljøministeriet

Til naturguider

Naturguider

Find inspiration i vores naturguider til at tage ud og opleve Danmarks mangfoldige natur.

Ture i private skove

Dansk Skovforening udgiver foldere med vandreture i skove, som ejes af private, kommuner og stiftelser. I private skove må du færdes på veje og stier fra kl. 6 til solnedgang. Husk, at hunde altid skal føres i snor.
Folderne med ture i private skove er udgivet med støtte fra Naturstyrelsen. Find dem på 
Dansk Skovforenings hjemmeside