Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies
 • Planloven i praksis

  Publiceret 28-10-2008

  Planloven i praksis giver en hurtig oversigt over planlovens regler og muligheder, viser eksempler på lands-, kommune- og lokalplanlægning og beskriver den nye plantype regionale udviklingsplaner.

 • Vejledning i sikring af drikkevandskvalitet

  Publiceret 28-10-2008

  Dokumenteret drikkevandssikkerhed (DDS) er navnet på et styringsværktøj til vandværkernes ledelse. Systemet går ud på at formulere præcise kvalitetsmål for drikkevandet og klarlægge truslerne imod det.

 • Naturen i landbruget

  Publiceret 28-10-2008

  Naturen, der ligger i landbrugslandet mellem de dyrkede marker, er livsnødvendige fristeder for en lang række dyr og planter, som man ikke møder så mange andre steder.

 • Miljøcentrenes årsrapport 2007

  Publiceret 28-10-2008

  Det har været en udfordring for de syv nye miljøcentre at komme på skinner efter starten 1. januar 2007. Centrene fik derfor ikke brugt deres fulde bevillinger, men måtte præcisere grundlaget for flere faglige opgaver og rette op, hvor der var en...

 • Rensningsmuligheder for chloroform i vand - Delrapport 3

  Publiceret 28-10-2008

  Oftest findes chloroform i grundvandet sammen med andre klorerede opløsningsmidler. Dog er der grundvand, som alene indeholder chloroform i høje koncentrationer.

 • Punktkilder 2006 - Det nationale program for overvågning af vandmiljøet; Fagdatacenterrapport

  Publiceret 28-10-2008

  Det nationale program for overvågning af vandmiljøet; Fagdatacenterrapport

 • Hydrologisk og økonomisk analyse af vandføring i vandløb

  Publiceret 28-10-2008

  Formålet er at etablere et værktøj som bl.a. kan anvendes af de statslige miljøcentre ved administrationen og planlægning efter miljømålsloven og vandforsyningsloven.

 • Forekomst og naturlig produktion af chloroform i grundvand – Hovedrapport og Bilagsbind

  Publiceret 28-10-2008

  Oftest findes chloroform i grundvandet sammen med andre klorerede opløsningsmidler. Dog er der grundvand, som alene indeholder chloroform i høje koncentrationer.

 • Chloroform produktion i jordbund - Delrapport 2

  Publiceret 28-10-2008

  Oftest findes chloroform i grundvandet sammen med andre klorerede opløsningsmidler. Dog er der grundvand, som alene indeholder chloroform i høje koncentrationer.

 • Chloroform i grundvand

  Publiceret 28-10-2008

  Rapporten er en vejledning om hvordan det dokumenteres at chloroform i grundvand skyldes naturlig produktion i de øverste jordlag, samt hvilke renseforanstaltninger, der kan benyttes til fjernelse af chloroform.

Søg i nyheder