Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies
 • Køb ikke dyrenes liv

  Publiceret 30-06-2009

  En folder om CITES-reglerne til danske turister

 • Vejledning om grødeskæring i vandløb

  Publiceret 24-06-2009

  Denne vejledning om grødeskæring i vandløb skal inspirere kommunerne i forbindelse med det arbejde, der er fastsat i vandløbsregulativerne og vandløbsloven med..

 • Vejledning om naturbeskyttelseslovens § 3 beskyttede naturtyper

  Publiceret 24-06-2009

  Vejledningen erstatter kapitel 3 i Vejledning om naturbeskyttelsesloven udgivet af Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen, i 1993.

 • Med hund i skoven - Gulddysse Skov

  Publiceret 18-06-2009

  Folder om hundeskoven I Gulddysse Skov øst for Jyllinge

 • Punktkilderapport 2007

  Publiceret 18-06-2009

  Rapporten er et led i det nationale overvågningsprogram (NOVANA) og danner sammen med de øvrige fagdatacenterrapporter grundlaget for en samlede vurdering af v..

 • Faksinge Skov

  Publiceret 18-06-2009

  Velkommen til gode naturoplevelser og sunde aktiviteter i Faksinge Skov ved Præstø

Søg i nyheder