Helnæs

undefined
16-03-2009

Folder udgivet i 2014

Kører du ad den smalle vejdæmning ud til Helnæs, møder du et imponerende landskab.

Først ligger Bobakkerne som en kæmpe vold, der om sommeren er klædt i et farverigt blomsterdække. De afgræssede arealer ejer staten, og de er åbne for vandreture.

Længere mod syd ligger det vældige engområde Maden, vest for Helnæs by. Næsten 300 ha enge, strandenge og overdrev ligger bag strandvoldene ud mod Lillebælt.

Nord for Helnæs kommer du forbi Feddet, der også ejes af Naturstyrelsen. Hér er en god badestrand.”

Læs publikation