Frøslev Plantage

19-12-2008
  • Sønderjylland
  • Folder
  • Vandretursfolder
  • Publikation

Vandretursfolder nr. 8

Vandretursfolder Frøslev Plantage

Frøslev Plantage , der sammen med Frøslev Mose udgør Jyllands sydligste naturområde, er en meget sammensat skov. Skovens store ensformige granbevoksninger har sin egen skønhed, og blandt granerne findes naturperler som egekrat, løvtræer, småsøer og indlandsklitter.

Folderen beskriver naturen, landskabet og seværdighederne i Frøslev Plantage.

Læs eller download folderen

Udgivet af Naturstyrelsen, 2008. Må citeres mod kildeangivelse. Trykt udgave kan fås gratis på biblioteker og turistbureauer, samt ved henvendelse til Miljøministeriet .


Se mere om området på:

Naturområder

Gribskov. Foto: Tobias Markussen

Find inspiration til at tage ud og opleve Danmarks mangfoldige natur.

Find naturområde

English / Deutsch

Mange af vandretursfolderne findes også på engelsk og tysk.

Engelske vandretursfoldere (English)

Tyske vandretursfoldere (Deutsch)

Ture i private skove

Dansk Skovforening udgiver foldere med vandreture i skove, som ejes af private, kommuner og stiftelser. I private skove må du færdes på veje og stier fra kl. 6 til solnedgang. Husk, at hunde altid skal føres i snor.
Folderne med ture i private skove er udgivet med støtte fra Naturstyrelsen. Find dem på
Dansk Skovforenings hjemmeside .