Gribskov, Nødebo

19-12-2008
  • Nordsjælland
  • Folder
  • Vandretursfolder
  • Publikation

Vandretursfolder nr. 79

Ordet Gribskov indeholder den gamle danske betegnelse grib, der f.eks. i gribsjord angiver areal, som ikke ejes af nogen bestemt, altså oprindelig en art fællesskov. Denne vandretursfolder er en af de fire foldere der strækker sig over hele skoven.

Udgivet af Naturstyrelsen. Revideret 2008. Må citeres mod kildeangivelse. Trykt udgave kan fås gratis på biblioteker og turistbureauer, samt ved henvendelse til Miljøministeriet .

Hent pdf

Naturområder

Gribskov. Foto: Tobias Markussen

Find inspiration til at tage ud og opleve Danmarks mangfoldige natur.

Find naturområde

English / Deutsch

Mange af vandretursfolderne findes også på engelsk og tysk.

Engelske vandretursfoldere (English)

Tyske vandretursfoldere (Deutsch)

Ture i private skove

Dansk Skovforening udgiver foldere med vandreture i skove, som ejes af private, kommuner og stiftelser. I private skove må du færdes på veje og stier fra kl. 6 til solnedgang. Husk, at hunde altid skal føres i snor.
Folderne med ture i private skove er udgivet med støtte fra Naturstyrelsen. Find dem på
Dansk Skovforenings hjemmeside .