Læsø Klitplantage

19-12-2008
  • Vendsyssel
  • Folder
  • Vandretursfolder
  • Publikation

Vandretursfolder nr. 43

Øen omfatter de højeste partier af et stort fladvandsområde midt i Kattegat. Undergrunden består af et lerlag (Yoldialer), der aflejredes på bunden af et ishav for 14.000 år siden.  En efterfølgende fastlandstid, hvor Læsø var landfast med Jylland, blev i stenalderen afløst af en verdensomspændende havstigning som følge af et varmere klima. Sammen med store dele af Vendsyssel blev Læsø igen havoverskyllet.

Læs eller download folderen:

Udgivet af Naturstyrelsen, 2002. Må citeres mod kildeangivelse. Trykt udgave kan fås gratis på biblioteker og turistbureauer, samt ved henvendelse til Miljøministeriet .Se mere om området på

Hent pdf

Naturområder

Gribskov. Foto: Tobias Markussen

Find inspiration til at tage ud og opleve Danmarks mangfoldige natur.

Find naturområde

English / Deutsch

Mange af vandretursfolderne findes også på engelsk og tysk.

Engelske vandretursfoldere (English)

Tyske vandretursfoldere (Deutsch)

Ture i private skove

Dansk Skovforening udgiver foldere med vandreture i skove, som ejes af private, kommuner og stiftelser. I private skove må du færdes på veje og stier fra kl. 6 til solnedgang. Husk, at hunde altid skal føres i snor.
Folderne med ture i private skove er udgivet med støtte fra Naturstyrelsen. Find dem på
Dansk Skovforenings hjemmeside .