Nyheder om vandmiljø

 • Døde sæler havde ikke sælpest

  Døde sæler havde ikke sælpest

  16-07-2014

  De seneste ugers mange fund af døde sæler på Anholt skyldtes ikke sælpest. Det slår obduktion af fire sæler fast.

 • Miljøministeriet klar med kortgrundlaget til de nye randzoner

  Miljøministeriet klar med kortgrundlaget til de nye randzoner

  02-07-2014

  Naturstyrelsen og Geodatastyrelsen har udarbejdet et nyt kort over de vandløb og søer, som er omfattet af den nye randzonelov. Kortet er givet videre til NaturErhvervstyrelsen, der nu går i gang med at fastlægge randzonerne.

 • Vandplaner i høring

  Vandplaner i høring

  30-06-2014

  Nye ændringer i vandplanerne kræver supplerende høring.

 • Ti områder får oversvømmelsesplan

  Ti områder får oversvømmelsesplan

  20-06-2014

  Ny vejledning beskriver, hvordan kommunerne kan lave risikostyringsplaner for at undgå ekstreme oversvømmelser fra hav, sø og vandløb.

 • Vandmiljøet testet for giftstoffer

  18-06-2014

  Naturstyrelsen har screenet det danske vandmiljø for rester af giftstoffer, som EU Kommissionen i 2018 vil sætte grænseværdier for. De såkaldte prioriterede giftstoffer.