Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Vand i hverdagen

Verdens bedste drikkevand

I Danmark kan vi drikke vandet direkte fra hanen. Vi har nemlig noget af verdens bedste drikkevand.

Næsten alle steder i Danmark kan man indvinde grundvand, der er egnet til fremstilling af drikkevand. Drikkevand, der er rent og smager godt.

Læs mere om drikkevand

Rent drikkevand fra undergrunden

I Danmark beskytter vi vores grundvand ved at forebygge mod forurening. Dansk grundvandspolitik bygger med andre ord på forebyggelse frem for rensning. På den måde sikrer vi, at vores drikkevand bliver produceret fra renest muligt grundvand.

Læs om, hvordan vi passer på grundvandet

Rejseholdet om Vandforsyning

Naturstyrelsen har etableret et rejsehold og en telefonisk hotline, der kan vejlede kommuner og vandforsyninger om beskyttelse af grundvand, vandforsyning og drikkevand.

Læs om Rejseholdet om Vandforsyning 

Spildevand

Danmark har ca. 900 renseanlæg, som tager imod spildevand fra husholdninger, virksomheder og institutioner. Anlæggene renser spildevandet for de stoffer, der er skadelige for vandmiljøet.

Læs mere om spildevand