Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Drikkevand

Danmark har noget af verdens bedste drikkevand. Næsten alle steder i Danmark kan man indvinde grundvand, der er egnet til fremstilling af drikkevand. Drikkevand, der er rent og smager godt.

Fra grundvand til drikkevand

På langt de fleste vandværker gennemgår grundvandet en såkaldt ”normal vandbehandling”, hvor det bliver luftet og filtreret, inden det sendes ud til forbrugernes vandhaner.
Læs mere om, hvordan grundvand bliver til drikkevand

Hent faktaark om det danske drikkevand her

Kvaliteten af drikkevandet

Drikkevand og vand, der skal bruges i husholdningen eller kommer i forbindelse med fødevarer, skal overholde de fastsatte kvalitetskrav for drikkevand.

Kvalitetskriterierne er fastsat i den danske lovgivning, Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg - BEK nr. 1310 af 25/11/2015. Den danske lovgivning bygger på EU’s drikkevandsdirektiv .

Kommunerne er myndighed på vandforsyningsområdet, og de fører tilsyn med, om vandforsyningerne lever op til kravene til drikkevandets kvalitet. Drikkevandets kvalitet kontrolleres af vandforsyningerne. Kommunerne skal godkende vandforsyningernes kontrolprogram.
Læs mere om kontrollen med drikkevandet 

Naturstyrelsen har udarbejdet en vejledning til vandforsyninger og
kommunale myndigheder om kvalitetssikring på almene vandforsyninger.
Se vejledningen (pdf)

Kvalitetskrav til kemiske og mikrobiologiske miljømålinger

Der er i Miljøministeriets bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger bestemmelser om, hvordan miljømålinger skal udføres, når målingerne skal indgå som grundlag for myndigheders forvaltningsafgørelser og overvågningsopgaver i medfør af en lang række love og regler på miljøområdet.

Læs om kvalitetskrav til kemiske og mikrobiologiske miljømålinger

Referencelaboratoriet for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger fungerer som rådgiver for Naturstyrelsen.

Besøg Referencelaboratoriets hjemmeside

Jupiterdatabasen samler data om vandkvalitet

Du kan tjekke kvaliteten af drikkevandet fra dit vandværk i Jupiter - en fælles offentlig database for grundvand, drikkevand og boringer. Her indberetter kommunerne data om drikkevandskvalitet fra alle landets vandværker. Databasen administreres af De nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, GEUS. Tjek din vandkvalitet på Jupiter

Vejledning til kommuner og laboratorier
Naturstyrelsen har udarbejdet en vejledning til laboratorier og kommuner i indberetning til databasen. Se vejledningen (pdf)

Vejledning til producenter af materialer i kontakt med drikkevand
Naturstyrelsen har udarbejdet en vejledning, der beskriver drikkevandskvalitetskravenes betydning for, hvilke krav ledningssystemet fra vandværk til taphane skal overholde mht. afsmitning af stoffer til drikkevandet. Se vejledningen (pdf)

For byggevarer, som indgår i de faste vandinstallationer i ejendomme, gælder krav om godkendelse inden markedsføring, se www.godkendttildrikkevand.dk