Vandplaner

Vandplanerne udgør tilsammen en plan for, hvordan man kan forbedre det danske vandmiljø og dermed opnå renere vand i Danmarks søer, fjorde og åer.

Hvad er en vandplan?

En vandplanen beskiver bl.a., hvilken indsats og hvilke virkemidler der skal
til for at sikre et godt vandmiljø i området. 

Læs mere om vandplanerne

Sådan virker vandplanerne

Nye vådområder, restaurering af vandløb og spildevandsrensning er nogle af de midler, der bliver taget i brug for at nå miljømålene i vandplanerne.

Læs mere om virkemidlerne

Levende vandløb

Vandplanerne vil give renere vand i 22.000 km af de danske vandløb. Det sker fx ved at skære mindre grøde og fjerne spærringer.

Læs om effekterne 

Nyt koncept for vandplanlægningen

I 2013 besluttede regeringen og samtlige partier i Folketinget, at vandplanlægning i Danmark fremover skal foregå gennem et nyt koncept. Dermed er der grønt lys til bl.a. oprettelse af nye vandråd, der skal sikre større lokal inddragelse af interessenterne i de næste vandplaner.