Overblik over hospitalsspildevand

14-07-2010

Hvor i landet kan der være risiko for, at renseanlæg leder medicinrester ud i vandmiljøet? Det spørgsmål kan et nyt IT-program fra By- og Landskabsstyrelsen hjælpe med at besvare ...


Hvor i landet kan der være risiko for, at renseanlæg leder medicinrester ud i vandmiljøet?

Det spørgsmål kan et nyt IT-program hjælpe med at besvare. Det er udviklet af DHI for By- og Landskabsstyrelsen.

På et interaktivt kort kan man bl.a. zoome ind på renseanlæggene i Hovedstadsområdet og se, hvilke hospitaler, der sender spildevand til dem. Man kan også vælge mellem en lang række lægemidler og se, hvor store mængder der i værste fald kan forventes at passere gennem renseanlæggene og ud i naturen. Moderne renseanlæg er nemlig ofte ikke i stand til at fjerne alle lægemiddelresterne fra spildevandet.

”En advarselslampe kan blinke de steder på landkortet, hvor forbruget af den potentielt skadelige medicin er størst. Det gør det muligt at isolere problemet og få bremset udledningen, inden fisken populært sagt vender bugen op,” siger ingeniør Karin Dahlgren, By- og Landskabsstyrelsen.

Det kan fx være en enkelt afdeling på et hospital, som har brug for at ekstra spildevandsrensning, der er målrettet specifikke stoffer. Det kan også være, at det kun er i korte perioder, at der udledes for meget.

IT-programmet bygger på lægemiddelstyrelsens oplysninger om forbrug af medicin på hospitaler og privat indkøbt medicin. Det rummer tal for den kritiske miljøeffektgrænse for 260 lægemiddelstoffer, som i dag er miljøvurderet.

Programmet er udviklet til kommunernes behandling af ansøgninger fra hospitaler om tilslutning til det offentlige kloaksystem. Det er køreklart med summerede informationer for hele landet og særlig detaljeret for Hovedstadsområdet og Slagelse inkl. Slagelse Sygehus.

Fakta: Lægemiddelrester udgør en potentiel væsentlig miljøbelastning af ferske og marine vandområder. Alene fra hovedstadsområdet udledes ca. fem tons antibiotika pr. år (ca. 60 aktivstoffer). Heraf vurderes omkring en tredjedel at være unedbrydelige i vandmiljøet. Hertil kommer omkring 1.040 andre lægemidler (aktivstoffer), som anvendes i husholdningerne og hospitalssektoren i Danmark.

Yderligere oplysninger:
Karin Dahlgren, akademiingeniør, By- Landskabsstyrelsen, Vand, 72 54 49 04

Sådan installeres programmet

Brugervejledning (pdf 3mb) til programmet

Download programmet ved hjælp af linket nedenfor og følg installationsvejledningen:

http://www2.blst.dk/download/blst/Vaerktoej.zip

Installationsvejledning:
For at installere programmet ””, skal følgende trin følges:
1: Dobbeltklik på ikonet
2: Udpak alle filer og gem dem på c:\
(Skal i første omgang gemmes i roden på c-drevet)
3: Der ligger nu 3 genveje på c-drevet
4: Vælg det program du ønske ved at dobbeltklikke på én af de 3 ikoner.
5: Følg anvisningen i brugervejledningen