Vildtforvaltningsrådet er klar med ulveplan

11-12-2013

Ulve-arbejdsgruppens bud på en forvaltningsplan for ulv er i dag blevet drøftet på Vildforvaltningsrådets møde.

Vildtforvaltningsrådets ulvegruppe har siden marts 2013 arbejdet på et udkast til forvaltningsplanen. I dag blev rådet enige og indstiller planen til miljøminister Ida Auken.


Ulveplan.
Vildforvaltningsrådet ulveplan vil nu blive sendt til miljøministeren. Foto: Colourbox.
Kompensationsordningen for ulveskader skal gøres permanent, en tilskudsordning skal give husdyrejere ulvesikre hegn, og så skal der være mulighed for at regulere – det vil sige skyde – ulve, der er til fare for den offentlige sundhed og sikkerhed.
Det er tre af punkterne i det udkast til en forvaltningsplan for ulv, som Vildtforvaltningsrådet i dag holdt møde om, og som de blev enige om at fremsende til miljøminister Ida Auken.
Læs Vildtforvaltningsrådets udkast til forvaltningsplan for ulv (pdf-fil)
Plan bygger på udenlandske erfaringer
Det 62 sider lange udkast til forvaltningsplan for ulv har været undervejs i ni måneder, men arbejdet har også været omfattende for medlemmerne i den ulve-arbejdsgruppe, der har haft ansvaret for planen.
-Repræsentanter fra de forskellige organisationer i Vildtforvaltningsrådet har leveret et fint produkt. De kommer godt omkring mange aspekter af de spørgsmål og udfordringer, der knytter sig til det nye rovdyr, der nu er tilbage i Danmark efter 199 års fravær. Nu skal miljøminister Ida Auken beslutte, hvad den endelige forvaltningsplan skal indeholde, siger kontorchef Trine Fugmann, Naturstyrelsen.
Ulve-arbejdsgruppen har indsamlet oplysninger fra lande som Canada, USA, Tyskland og Sverige, hvor man har gjort sig erfaringer med ulve i det fri i mere end ti år.
Arbejdsgruppen har også været på ekskursioner i både Tyskland og Sverige, hvor gruppen har hørt om disse landes erfaringer med ulve, og de fik set, hvordan ulvesikrede hegn fungerer i praksis.
Læs mere om ulv i Naturstyrelsens artsleksikon
Regulering af ulv
Ulven er beskyttet i henhold til EU's habitatdirektiv, og det er derfor ikke tilladt at skyde, jage eller indfange ulv, og det kan medføre bødestraf og fængsel i op til to år, hvis man dræber en ulv.
Men i helt særlige tilfælde, hvor der ikke er andre brugbare løsninger, vil det dog være muligt at indhente tilladelse fra Naturstyrelsen til at regulere ulv.
-Erfaringerne fra Tyskland viser, at man kan komme langt med at indføre forskellige afværgeforanstaltninger, og i Tyskland har det endnu ikke været nødvendigt at regulere ulv. Lignende afværgeforanstaltninger vil også kunne medføre gode resultater i Danmark, hvis der skulle opstå problemer med de strejfende ulve, vi nu har i Jylland, siger Trine Fugmann.
I forhold til nødværge er der ingen dansk retspraksis på området, da vi ikke har haft ulv i Danmark i 199 år.
Læs DCE-rapporten ”Ulve i Danmark – hvad kan vi forvente?”
Ulvesikring beskytter husdyr
Erfaringer fra udlandet viser, at en af de problematikker, der fylder mest, er spørgsmålet om sikkerheden for husdyr som får, geder og kalve.
Udkastet til forvaltningsplan for ulv belyser også dette emne, og ud fra svenske, tyske og norske erfaringer fremgår det, at afværgeforanstaltninger i høj grad er med til at nedbringe antallet af ulveangreb på husdyr.
-Ved at opsætte elektriske hegn med en strømførende tråd i 90 centimeters højde og en anden tråd tæt ved jorden, kan man nedbringe antallet af dræbte husdyr markant. Vagthunde er en anden måde at sikre sine husdyr på, forklarer kontorchef Trine Fugmann.
Ifølge udkast til forvaltningsplan for ulv er antallet af dræbte får i Tyskland faldet fra 4,5 får per ulveangreb til 1,5 får i takt med, at flere og flere husdyrhold bliver ulvesikrede. Typisk sker angrebene i områder, hvor ulven er indvandret til, og hvor der endnu ikke er lavet ulvesikrede indhegninger.
En tilskudsordning til ulvesikring af indhegninger er netop et af de punkter, som Vildtforvaltningsrådet har indstillet til miljøministeren skal være en del af den kommende forvaltningsplan for ulv.
Planen lægger desuden op til, at Naturstyrelsen skal iværksætte informationskampagner, der er rettet mod befolkningen i særligt de områder, der er direkte berørt af ulvens genindvandring til Danmark.
Sådan beskytter du dine husdyr
Yderligere oplysninger:
Kontorchef Trine Fugmann, Naturstyrelsen, Biodiversitet og arter, tlf.: 2618 0292, e-mail: Obfuscated Email
Jurist Jacob Christian Bertram, Naturstyrelsen, Biodiversitet og arter, tlf.: 6199 7507, e-mail: Obfuscated Email