Ørnbjerg Mølle

01-10-2012

Lokal folder fra Naturstyrelsen Kronjylland

Forside Ørnbjerg Mølle ligger ved Ulstrup Å, der munder ud i den vestlige ende af Stubbe Sø, nord for Ebeltoft og midt i Nationalpark Mols Bjerge. Området er præget af en varieret natur og et rigt fugleliv.

Læs eller download folderen

Udgivet af Naturstyrelsen 2012. Må citeres mod kildeangivelse. Kan fås i trykt udgave ved henvendelse til Naturstyrelsen Kronjylland . Findes kun elektronisk.

Læs publikation