Ørnbjerg Mølle

01-10-2012

Lokal folder fra Naturstyrelsen Kronjylland

Ørnbjerg Mølle ligger ved Ulstrup Å, der munder ud i den vestlige ende af Stubbe Sø, nord for Ebeltoft og midt i Nationalpark Mols Bjerge. Området er præget af en varieret natur og et rigt fugleliv.


Udgivet af Naturstyrelsen 2012. Må citeres mod kildeangivelse. Kan fås i trykt udgave ved henvendelse til Naturstyrelsen Kronjylland . Findes kun elektronisk.

Hent folder

Naturguider

Find inspiration i vores naturguider til at tage ud og opleve Danmarks mangfoldige natur.