Naturbeskyttelse

Har du set en sjælden eller truet art?

Hjælp Naturstyrelsen med at registrere og beskytte sjældne og truede arter på statens arealer mod unødig forstyrrelse og skader.